دوچرخه کوهستان GIANT ROAM 2 L مشاهده کامل

دوچرخه کوهستان GIANT ROAM 2 L

GIANT GIANT

2630124

جدید

مشخصات

تنهALUXX ALUMINIUM
دوشاخSR SUNTOUR NXT
توپ تنهSEALED CARTRIDGE
ست طبقSHIMANO M371
دسته دندهSHIMANO ALTUS
خودروSHIMANO HG200
زنجیرKMC X9
ترمزSHIMANO M315
دسته ترمزSHIMANO M315
طوقهGIANT ALLOY
تایرGIANT CROSSCUT
زینGIANT CONTACT